Befordran

SOLARNER-kampanj utan underhållskostnad

Spara på din solcelleanläggning med SOLARNER. Nu, förutom att finansiera din installation, studerar och genomför vi en jämförelse för att ange om investeringen i solcellsplattor är lönsam.

Hittills erbjuder andra företag installationen gratis men med en minimal beständighet utan att analysera om det är en lönsam installation för kunden. Dessutom kan du bara använda 20% av den energi som genereras av din installation och de kommer att använda 80% av den energi som din installation genererar.

Med solarner har du ingen beständighet och 100% av den energi du genererar är för användning. Om du genererar mer energi än du förbrukar betalar vi dig också för den energin.

VI ANALYSERAR

På solarner analyserar och förbättrar vi andra kvalitets- / prisuppgifter.

VI FINANSIERAR

Vi erbjuder provisionfri finansiering i högst 60 månader (5 år).

ARRENDERA

Om du är ett företag erbjuder vi dig också en hyra av din installation som du också kan dra av i deklarationerna inför statskassan.

 

KONTAKTA OSS GÄRNA