Självförbrukningsföretag

Självförbrukningsföretag

Det finns fler och fler skäl till att alla typer av företag och industrier fattar beslutet att installera solpaneler på sina tak. & nbsp; Ekonomins återgång tillsammans med större social medvetenhet. När det gäller förnybara energikällor växer industriell självförbrukning återigen i vårt land.

Fotovoltaisk solenergi är lämplig och livskraftig för alla typer av företag eller branscher, men det är sant att det för vissa aktiviteter kan få många fler fördelar än för andra. De företag som har sina högsta energikostnader under Sun-tiderna kan ha besparingar i elräkningen över 50%.

Det finns många alternativ som vi kan blanda i företag, hotell, vandrarhem och hus. Från att skapa solparkeringsplatser för hotellkunder att parkera och skydda sina fordon, till biomassakedjor för uppvärmning och varmvatten.

Vid satsningar på placeringen av solpaneler får du flera fördelar för ditt boende.

1. Hållbara hotell
Effektiva hotell och lanthus hjälper till att skapa ett mer hållbart samhälle.

2. Källa till naturlig energi
Solen är den främsta energikällan i solpaneler, en naturlig energi, ren och förnybar (outtömlig). Tack vare solpaneler kan vi producera värme och el utan att använda fossilt bränsle (förorenande utsläpp).

3. Energibesparing
Solenergi gör det möjligt för hotell att spara upp till 50% mer i uppvärmning och elektricitet med solceller för solceller.

4. Minsta underhåll
solpaneler är hållbara delar (cirka 30 användbar livslängd enligt tillverkare) och kräver mycket lite underhåll. Till skillnad från andra system av solceller för solceller, en gång installerad på hotellet, skulle vi troligen inte behöva oroa sig för panelerna igen.